UNI-MOBIL d.o.o. je družinsko podjetje z 20 letno tradicijo delovanja na področju izvedbenega inženiringa. V tem obdobju smo uspešno izvedli veliko projektov na področju novogradenj, adaptacij in interjerja.

Sami začetki delovanja segajo v zgodnja devetdeseta leta, predvsem na področju finalizacije notranjih prostorov (obrtniška dela ter izdelava, dobava in montaža opreme za stanovanjske in poslovne objekte).

Na podlagi lastnih izkušenj smo ugotovili, da si na trgu veliko bolj opazen, če ponudiš kompletno izvedbo del na objektu. Od leta 2000 izvajamo vsa gradbeno obrtniška dela, kakor tudi strojne in elektroinštalacije, ter dobavo in vgradnjo opreme. Odlikuje nas kvaliteta in hitra izvedba del.